Met Sjef!

In het dagelijks leven maakt Sjef computerprogramma’s. Maar als ze ’s avonds thuiskomt staat ze het liefst uren in de keuken. De kwaliteiten die ze inzet bij het programmeren komen ook van pas achter het aanrecht!

"Mensen vragen mij vaak: 'Goh, dat programmeren, hoe gaat dat precies?' Dan zeg ik altijd: 'Kom maar eens bij me eten, dan leg ik alles rustig uit. Vandaag programmeren we pizza!'”

kieswijzerprogrammeren.nl

Omdat Sjef heel goed begrijpt dat het soms lastig is om te bedenken waar je gaat beginnen met programmeren, is ze de samenwerking aangegaan met de Kieswijzer Programmeren. Deze Kieswijzer helpt leerkrachten en scholen om uit te vinden welk materiaal beschikbaar is om kinderen te leren programmeren op de basisschool. Op de Kieswijzer kan je:

  • Zien welk lesmateriaal aan welke programmeer onderwerpen bijdraagt.
  • Een leerlijn door de jaren heen opstellen zodat alle programmeer onderwerpen voldoende worden behandeld.
  • Andere leerkrachten helpen door een review van lesmateriaal in de vullen.

De kieswijzer is gemaakt in opdracht van Betapunt Noord door Stichting Groningen Programmeert, de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool en Cedin naar aanleiding van het project Programmeren in Noord Nederland en subsidie van de provincie Drenthe. Een uitleg van de Kieswijzer is hier te vinden.

Programmeer onderwerpen

Sjef kan je alles vertellen over de volgende programmeer onderwerpen (of kijk hier naar alle onderwerpen achter elkaar):

Probleemanalyse
Bij probleemanalyse gaat het erom dat je een probleem kan beschrijven op een manier dat de computer je erbij kan helpen. In veel gevallen kunnen de mogelijkheden van een computer je helpen bij het opl ...
Zingeving & bewustwording
De computer heeft een heleboel mogelijkheden, maar je moet wel weten hoe je hem goed kan inzetten. Sjef geeft dit ook al aan: in sommige gevallen kan ze heel goed een machine gebruiken, andere dingen ...
Algoritme
Sjef laat in dit voorbeeld mooi zien wat een algoritme is: een set instructies die, uitgevoerd op een computer, tot een bepaald resultaat leidt. Alles wat de computer doet, is eigenlijk een algoritme. ...
Input & output
Sjef zegt het eigenlijk al: input en output verwijzen naar de invoer en uitvoer van een algoritme. Wat gaat er in, wat komt er uit?

In de klas kun je dit ook herkennen. Bijvoorbeeld bij e ...
Functies & procedures
Zoals Sjef al in het filmpje zegt: je gebruikt functies wanneer je steeds weer dezelfde instructies moet uitvoeren, die soms net een beetje van elkaar verschillen. In het voorbeeld gaat het over het m ...
Samen Programmeren
Sjef kan de hulpkoks wel goed gebruiken als ze vier pizza’s tegelijkertijd wil bakken! Maar het is goed om te bedenken hoe je het proces zo kan maken dat die extra hulp ook resulteert in het gewenste ...
Binaire logica
Zoals Sjef zegt, is binaire logica eigenlijk heel logisch! Computers zijn gebouwd op deze logica. De meest elementaire deeltjes van de computer werken met als-dan-anders regels, maar ook de meest geav ...
Herhaling
Zoals Sjef al zegt, herhaling is een waardevol en essentieel onderdeel van programmeren. Computers worden immers niet ‘moe’, ze vinden het niet erg om steeds hetzelfde te doen. En dat komt goed uit, w ...
Patronen
Net als in het voorbeeld in het filmpje, zie je in het echte leven ook vaak patronen voorbij komen. Als je goed bent in het herkennen van patronen, kun je dingen vaak makkelijker begrijpen, of voorspe ...
Variabelen
Variabelen spelen in programmeren een belangrijke rol. Een computer kan alleen maar werken met de data die hij krijgt, meestal in de vorm van variabelen. In het filmpje waren de oventemperatuur en de ...
Abstractie, modellen en data
Zoals Sjef al zegt, met een simulatie of model kun je bepaalde aspecten extra uitlichten. In het filmpje kun je de pizza beschrijven aan de hand van de toppings, maar ook door te kijken naar de voedin ...
Debugging
Arme Sjef, ze moet weer helemaal opnieuw beginnen! Door systematisch te analyseren kun je vaak snel achterhalen waar de fout zit. Sjef ging op zoek naar de fout (de ‘bug’) en heeft daarmee het recept ...