Patronen

Net als in het voorbeeld in het filmpje, zie je in het echte leven ook vaak patronen voorbij komen. Als je goed bent in het herkennen van patronen, kun je dingen vaak makkelijker begrijpen, of voorspellen hoe iets zal aflopen (door het patroon voort te zetten).

In de praktijk moet je soms ook patronen herkennen. Bijvoorbeeld het herkennen van een refrein in een muziekstuk. Ook bij taal kan het ontleden van een zin worden gezien als het herkennen van een partoon. Maar ook het wat er dagelijks in de klas gebeurt volgt vaak hetzelfde patroon (kringgesprek, lezen, rekenen, buitenspelen, etc.). Als je het patroon eenmaal hebt herkend, dan is op opeens makkelijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Dat is precies wat computerprogramma's ook doen!

Sjef legt het uit: