Debugging

Arme Sjef, ze moet weer helemaal opnieuw beginnen! Door systematisch te analyseren kun je vaak snel achterhalen waar de fout zit. Sjef ging op zoek naar de fout (de ‘bug’) en heeft daarmee het recept verbeterd.

In de praktijk pas je debugging bijvoorbeeld toe bij het achterhalen van een fout in een rekensom. Wanneer je een moeilijke som hebt, waarbij je meerdere berekening achter elkaar moet doen, kan het helpen om bij elke stap de tussenuitkomst op te schrijven. Door die tussenuitkomsten opnieuw te berekenen, kun je snel achterhalen waar de fout zit. Als je eerste berekening per ongeluk verkeerd hebt gedaan, heeft dat veel consequenties voor de uitkomst!

In de echte wereld komt debuggen ook vaak voor. Soms zijn foutjes niet heel erg, bijvoorbeeld wanneer er per ongeluk een verkeerde tekst op een website staat, of dat een element van de website niet laadt. Andere foutjes, hoe klein ook, kunnen veel grotere consequenties hebben. Denk maar eens aan de automatische besturing van een Tesla, of de millennium-bug!

Sjef legt het uit: