Algoritme

Sjef laat in dit voorbeeld mooi zien wat een algoritme is: een set instructies die, uitgevoerd op een computer, tot een bepaald resultaat leidt. Alles wat de computer doet, is eigenlijk een algoritme. Dat kan heel simpel zijn, zoals een deelsom op een rekenmachine. Maar het kan ook heel ingewikkeld, zoals het voorspellen van het weer. Daarvoor gebruik je dan een heel uitgebreid algoritme.

In de klas kom je algoritmes ook tegen, als je even goed kijkt. Zo is een rekensom eigenlijk een algoritme: een serie van instructies die uitgevoerd worden en tot een resultaat leiden. Je zou een serie noten op een notenbalk, bij muziek, ook als algoritme kunnen zien. Of een stappenplan wat je moet uitvoeren om een proefje bij natuurwetenschappen te doen!

De laatste tijd is er veel te doen rond algoritmes, vaak in negatieve zin. Zoekalgoritmes bepalen de uitkomst van een Google zoekopdracht en Facebook-algoritmes bepalen wat er wel en niet op je feed komt te staan. Dit slaat dus op de uitgebreide instructies die aan die technologie ten grondslag liggen, die daarmee bepalen wat je wel en niet te zien krijgt. Vaak is het algoritme zelf niet het probleem, maar de consequenties die daaraan verbonden worden wel!

Sjef legt het uit:

Dit onderwerp wordt onder andere behandeld bij: