Binaire logica

Zoals Sjef zegt, is binaire logica eigenlijk heel logisch! Computers zijn gebouwd op deze logica. De meest elementaire deeltjes van de computer werken met als-dan-anders regels, maar ook de meest geavanceerde programmeertalen maken hier nog gebruik van. Het woord ‘binair’ verwijst naar de bits van een computer, die kunnen in twee toestanden zijn. Deze toestanden worden vaak 0 of 1 genoemd, of waar of onwaar. De computer gebruikt deze bitjes om te bepalen of je naar de ‘als-kant’ moet gaan, of naar de ‘dan-kant’. Daarom heet de gebruikte logica van computers binaire logica! Meestal wordt in deze als-dan regels ook gebruik gemaakt van de EN (Als er geen verkeer van links komt EN er komt geen verkeer van rechts, DAN mag je oversteken), de OF (Als je met de trein OF met de bus gaat, DAN moet je een mondkapje op) en de NIET (als je NIET volwassen bent, DAN mag je niet in een auto rijden). Met deze operaties kan je heel complexe computerprogramma’s maken!

Veel materiaal dat binnen scholen wordt gebruikt maakt gebruik van binaire logica. Zo heb je bij veel LEGO opdrachten een voorwaarde en een actie (als de sensor iets voelt, dan gaat er een motortje aan), maar ook bijvoorbeeld bij visuele programmertalen als Scratch en code.org heb je blokjes die het mogelijk maken om een als-dan regel te programmeren. In Python ziet een als-dan regel er bijvoorbeeld zo uit:


if ( waarde < 11 ):
    print(‘Dit getal kan ik op mijn vingers tellen’)
else:
    print(‘Wat een groot getal!’)

Sjef legt het uit: